dijous, març 30, 2023
pin_azul_oscuro8
logo

REG DE LES HORTES MAJORS O DE SANTA MARIA

Les Fonts de Santa María s’han emprat des de temps ancestrals per a reg, per abastiment del poble i per a moure els huit molins que hi va haver. Les fonts sorgixen gràcies als alcavons o galeries subterrànies.

Al llarg del temps en la Font de Sant Maria s’han excavat diverses galeries que cada vegada eren més profundes a mesura que baixava el nivel freàtic. Hui l’aigua prové de l’alcavó que es va construir l’any 1869 i que ix de la Trompa de l’Elefant

La sèquia en el seu recorregut va per moments a l’aire i altres per túnels. En alguns llocs està tallada en la roca i altres amb rajoles unides per grapes de ferro.

En el lloc conegut com el Pont, comença la distribució per al reg. Alli, l’aigua es divideix en dos ramals: el de l’horta del Pont i un segon que porta l’aigua fins el Molí de Paper i ompli la Bassa de Reg. Des d’alli comença el reg de les Hortes Majors amb diversos braçals, que es partixen amb presses de pedra, els quals s’obrin o es tanquen per a donar pas a l’aigua. Cada braçal abasteix a diferents basses de reg repartides per les hortes.

Els encreuaments amb els barrancs es resolen mitjançant aqüeductes, que salven el desnivell amb arcs. Hi ha diversos pel territori. A l’entrada del barranc es pot veure el del Pont. Hi ha un de ben bonic en le Barranc de les Raboses que es visible des de la carretera que va fins el Parc de les Hortes.