dijous, març 30, 2023
pin_azul_oscuro11
logo

Moli de la Penya o dels Corbí

El molíde la Penyaés un cas singular

Va ser construit per Berthomeu Corbí l’any 1511 i va estar en ús practicament sense interrupció fins principis de 1931. Llevat d’alguns periodes va ser sempre propietat dels membres de la familia Corbí

El moviment del rodet s’aconseguia derivant el cabal de les fonts de Santa Maria mitjançant un assut o pressa xicoteta, en este cas el Pantanet de Corbí situat aigües amunt en el barranc que el conduia a una sèquia. En arribar al molí, l’aigua biaxava primer per una canal excavada en la vessant i s’introduïa en un forat en terra. Així, donava pas a un túnel en rampa excavat en la roca que es dirigía a la roda situada en la carcabà del molí.

Quan no estava en ús, l’aigua es deixava correr junt al molí, formant una cascada.

Es tracta d’un cas únic a Alacant, on pràcticament tots els molins fariners són de cup