dijous, març 30, 2023
PUNTO 6
logo

LA PLAÇA DE LA PALLA

La plaça de la Palla és el cor d’Ibi. Baix el seu platino centenari les i els ibenses gaudixen d’un espai de xicotets comerços, bars, de les geladeries artesanals i d’unbonic quiosco

El seu nom fa referència a la palla que s’emprava per a molts usos en temps passats (sobre tot d’aliment i llit d’animals) i que deuría guardar-se en un o diversos magatzems, en l’actualitat despareguts. Són innumerables les estampes i fotografíes antigues que reflectixen els sentiments de la població per la seua plaça. La més antiga, un gravat que va realitzar Cavanilles en 1797 on es poden observar els tres grans platinos que la delimitaven.

Destaca la seua font monumental, record de l’arribada de les aigües potables a la localitat a finals del segle XIX des del proper barranc dels Molins. Vos animen a conéixer esta obra de gran envergadura per mitjan dels diferents codis Qr.