dijous, març 30, 2023
PUNTO 8
logo

Fontes ornamentals Conducció d’aigües potables

Les ordenances del reg de l’horta reflectixen cóm el set de juny de 1587 els Hereters de l’Horta Machor es van obligar a donar l’aigua necessària per a l’abastiment de la Universitat d’IBI

El primer projecte a gran escala es va concloure en 1889. Va consistir en una galería o al cavó de 853,60 metres amb onze pous de ventilació al llarg del seu recorregut, que ixia a la superficie en el Pantanet de Corbí.

Discorria a les hores per una sèquia fins un dipòsit d’entron caments amb filtre i finalment queia al barranc en el lloc conegut com la Cascada. En 1892 es va contruir el dipòsit d’aigües potables i en el poble s’erigiren tres fonts monumentals: una en el carrer les Eres, que va ser traslladada a la glorieta d’Espanya, la de la plaça de l’Església i la de la plaça de la Constitució, en l’actualitat de la Palla.

En 1969 es va acabar el segon projecte de la millora. Es va excavar un segon alcavó a major profunditat. La galería media 1.140 metres, tenia deu pous de registre i discorria fins un dipòsit partidor i decantador.

Al llarg del barranc es pot distingir algunes tapes dels pous. Les quadrades són del projecte de finals del segle XIX i les circulars les del projecte del XX. L’eixida de l’alcavó del segle XX es aquella que es veu al costat de la Trompa de l’Elefant.

El pou d’accés és el que hi ha en la caseta de Santa María i mesurava més de setanta metres de profunditat.