dijous, març 30, 2023

pin_azul_oscuro6
logo

FERNOVETALa finca de Fernoveta està constituida per edificis, camps, una era, aljub, basses de reg, sèquies, camins i bosc, formant una explotació agrària i ramadera des d’època moderna. Les diferents dependències de la finca es construixen al llarg del temps depenent de les necessitats dels propietaris.

La planta de la casa original te forma de L amb una façana principal orientada al migdia. A esta planta queda adossada, una nau tranversal que deixa espai obert destinat als corrals.
A finals del segle XIX es va ampliar notablement la construcció. En la part de darrere de la vivenda es va afegir un graner, deixant un pati entre els dos cossos. El cellerés de construcción pareguda al graner separat per no més vint metres del cos principal. Malrauradament, la vivenda està molt destrossada pel vandalisme.

En esta finca es localitza un jacimetn arqueològic amb abundants restes de diverses èpoques històriques: ibera, romana i andalusí en els terrenys aterrassats propers a la casa Fernoveta. El seu emplaçament proper a les vies naturals de comunicación amb recursos hídrics i bones terres van facilitar l’asentament continuat en este espai tan volgut pel sibenses.


DESCARREGA PDF


Anterior


Siguiente