dijous, març 30, 2023
PUNTO 11
logo

FÁBRICA DE JUGUETES PAYÁ HERMANOS

Ibi ha sigut conegut com el poble dels joguets. Primer de llanda, després de plàstic i per últim la tecnología units a la imaginació i dedicació dels fabricants van facilitar que un poble agricultor i gelador passara a ser referent del joguet internacional.

La fàbrica Payà amb més de 100 anys d’antiguitat és l’origen de la industria jogetera en la población d’IBI. Surgeix des d’unxicotet taller familiar destinat a l’elaboració d’úitils de llanda on els germans Payà van veure en els xicotets joguets que elaboraven per al mercat local una oportunitat de prosperar.

En molt poc temps es va convertir en lafàbrica de joguets més important del país, introduint avanços mecànics i elèctrics que la van situar al cap de la innovació empresarial.

Durant la Guerra Civil es va convertir en industria d’armament al servici de la República, per a la qual cosa contaba amb refugi aeri que actualmente no es conserva. Després de  la guerra i fins els anys 70 serà de les indústries més importants de la població

Huíés la seu del MuseuValencià del Juguet i Museu de la Biodiversitat.