dijous, març 30, 2023
pin_azul_oscuro2
logo

ELS PANS DELS MOROS - PEDRERES DE MOLINS MANUALS

Les pedreres de molins, conegudes popularment com “Els Pans dels Moros” són un dels jaciments arqueològics més interessants de la comarca, a més d’una de les poques pedreres de molins manuals identificats en el sudestes de la península ibérica.

L’es cassetat d’estudis i de jaciments arqueològics pareguts en la nostra regió dificulta que puguen adscriure’s a una etapa histórica, sent posible que foren explotades ja en época ibérica.

El moviment rotatori de les moles, practicat mitjançant un posible mànec de fusta i el fregament de les dos pedres permitiría moldre un gran volumen de gra.

Es localitzen les pedreres en les dos vessants del barranc dels Molins, en el paratge conegut com Racó d’Almarra. La pedrera principal en nombre d’extraccions es la que es situa en la vessant oriental del barranc. S’ha comptabilitzat al voltant de 70 cavitats que es corresponderien amb el mateix nombre de moles, sent el diàmetre d’una mitjana de 50 cm. La pedrera s’ubica en una superficie molt inclinada, per la cual cosa els picapedrers van haver d’agarrar-se mijantçant algun sistema per a poder treballar amb seguretat. Crida l’atenció una rasa que recorre tota la pedrera i de la qual es desconeix en l’actualitat la funció que tenia.