dijous, juny 01, 2023
pin_azul_oscuro
logo

EL CASTELL VELL

A Ibi tenim dos fortificacions d’època islámica, el Castell Vermell i el Castell Vell. Estes defenses es complementàven amb l’objectiu principal de protegir la población camperola andalusí de l’entorn més proper. Es tracta d’un sistema defensiu basat en el control visual de les vies naturals de comunicació.

El Castell Vell, situat damunt d’un xicotet Puig del barranc dels Molins, controlava el pas natural entre les valls d’Alcoi i de la Foia de Castalla. La fortificació cumplía les funcions d’alertar la población i d’acaçar les incursions cristianes que intentàren atacar-les.

A pocs metres del cim del Puig isobreposat a un poblat arqueològic de la Edat del Bronze (II mil.leni a. C.) es localitza una muralla d’aproximadament 35 m de llargària per 3 m d’altura máxima, construïda amb pedres irregulars i morter de calç, pedres disposades de forma aliniada. Aproximadament en la zona central estàubicat un torreó o baluard, de planta rectangular que deuría situar-se pròxim a l’accés del recint efortificat